Eksplosjonen inntraff samtidig som russiske styrker bomber byen Gori, som ligger like ved grensen til Sør-Ossetia.