Den 270 kilo tunge hjemmelagte bomben ble funnet tirsdag utenfor landsbyen Forkhill i South Armagh, like ved grensen til Irland. En ledning fra bomben som trolig skulle kobles til en utløsermekanisme, gikk over til den irske siden av grensen.

– Det kunne ha fått katastrofale følger dersom denne hadde eksplodert, sier politiførstebetjent Sam Cordner.

– Bryr seg ikke

– Ved å legge ut en slik bombe har disse kriminelle terroristene satt sivilbefolkningen og polititjenestemenn i alvorlig fare, sier han.

– Målet kan ha vært politistyrkene, men de bryr seg ikke hvem de dreper eller skader, fortsatte Cordner.

Bombefunnet ble gjort få timer etter at nordirske myndigheter opplyste at den siste gjenværende paramilitære gruppen i Nord-Irland hadde forpliktet seg til å avvæpne seg innen seg innen seks måneder.

Fortsatt trussel

Men både politi og myndigheter mener at bombefunnet viser at det fortsatt finnes en terrortrussel.

– Dette viser at det fortsatt finnes onde mennesker der ute, som både har utstyr og vilje til å ta liv i Nord-Irland. Jeg er svært lettet over at bomben ble tilintetgjort, men funnet viser også at terrorfaren ikke er over, sier den nordirske førsteministeren Peter Robinson,

Bomben er det største som er funnet i Nord-Irland på lang tid.

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for bomben