Ifølge den østerrikske rikskringkastingen ÖRF ble karet gravd fram av etterforskere som gjennomsøkte skogen i delstaten Niederösterreich . Karets verdi er anslått til 50 millioner euro eller vel 400 millioner kroner, opplyser fagfolk.

Karet ble funnet etter at en person hadde meldt seg for politiet, og denne personen skal nå være mistenkt for tyveriet. Benvenuto Cellini (1500-1571) regnes som en av renessansens største gullsmeder og var også en betydelig billedhugger.