En siste samtalerunde ble holdt i Østerrikes hovedstad Wien lørdag, hvor partene skulle diskutere et forslag til Kosovo-plan som er lagt fram av FNs spesialutsending Martti Ahtisaari.

— Partene viste dessverre ingen reell vilje til å bevege seg bort fra sine tidligere posisjoner, sa Ahtisaari etter at samtalene ble avsluttet.

Ahtisaari sier han vil sluttføre Kosovo-forslaget i løpet av denne måneden, slik at det kan sendes videre til FNs sikkerhetsråd.

De kosovoalbanske lederne har godtatt Ahtisaaris plan, mens Serbia har avvist forslaget om på sikt å gi Kosovo en begrenset uavhengighet. Etter lørdagens samtaler sa Serbias president Boris Tadic at uavhengighet for Kosovo vil være fullstendig uakseptabelt for serberne.

Serbia har bedt FN om å avvise forslaget, og Tadic sier han forventer en skikkelig debatt i Sikkerhetsrådet.

— Dersom Ahtisaaris forslag blir godkjent, vil det være første gang i historien at et territorium tas fra et demokratisk, fredelig land for å tilfredsstille ønskene til en spesiell etnisk gruppe som allerede har sin nasjonalstat, sa Tadic i sin tale i Wien.