Nok en gang skal angrende syndere frivillig la seg korsfeste på katolske Filippinene. 23 personer, inkludert to kvinner, har takket ja til å være med på å gjenskape Golgata i byen San Fernando.

Fire av dem skal bruke ekte nagler gjennom føtter og hender, skriver the Daily Telegraph.

Kirken er negativ

Seansen foregår selvsagt på langfredag. Selv om utgangspunktet for de troende er åndelig renselse, er sponsorenes motiv trolig noe annet. Korsfestelsene er sponset av Coca-Cola og teleselskapet Smart Telecommunications.

Det er vanlig å bruke påsken til å gjenskape Jesu lidelse og død på Filippinene, men den katolske kirken støtter ikke opp om aktiviteten.

Myndighetene advarer

Nå har også myndighetene sendt ut advarsel om helserisikoen. De ber deltakerne om å ta stivkrampesprøyte før pisking og spikring tar til.

San Fernandos helsemyndigheter vil tilby stivkrampevaksine til alle «kristusene» langfredag. De oppfordrer også de troende om å benytte rene nagler og pisker under selvpiningen.

Hva synes du om skikken på Filippinene? Diskuter saken!

REUTERS
ROMEO RANOCO / REUTERS
REUTERS (ARKIV)