Etter en gjennomgang av sakene mot flesteparten av de 23 som ble tiltalt 4. oktober, ble anklagene mot Pinochets enke, Lucia Hiriart, og fire av deres fem barn, flere rådgivere og en talsmann frafalt.

Pinochets familiemedlemmer var anklaget for å ha samarbeidet med medarbeidere om å overføre nesten 20 millioner dollar av offentlige midler til utlandet. Men ifølge domstolen fantes det ikke bevis for at de kjente til forsøket på å underslå offentlige midler.

Avgjørelsen omfatter ikke Augusto Pinochet Hiriart, en av den avdøde diktatorens to sønner, fordi han ikke ble med på resten av familiens anke.

Hans sak vil bli vurdert i løpet av noen dager, ifølge juridiske eksperter.