Da Berlin-muren falt i 1989, rev den med seg byråkratenes velstand og innflytelse i fallet. Mange har i årene siden da brukt alle sjanser til triksing og fiksing for å skaffe seg penger og makt, sa deltakere på en konferanse om problemet i Sofia i Bulgaria nylig.

— På kort tid ble samfunnene våre snudd opp ned. Det var en stor feil av oss å gå til privatiseringer før lovene var på plass og justissystemet klart til å ta seg av problemene, mener Mikhail Saakhasvilij som er justisminister i den tidligere sovjetrepublikken Georgia.

Gikk bakveien

— Etter kommunismens sammenbrudd hadde tidligere tjenestemenn enorme muligheter til privatisering gjennom bakveier og omveier. De skapte nye maktstrukturer, såkalte oligarkier, som tok kontroll over all økonomisk virksomhet og over mediene, sier Saakhasvilij.

Samtidig hevder han at arbeidet for å håndheve økonomisk lov og orden har brutt fullstendig sammen i samtlige tidligere kommunistland. En gigantisk svart økonomi har vokst fram, og politikerne mangler evne og vilje til å bekjempe denne økonomiens bakmenn.

Bulgarias president Petar Stojanov er enig i at situasjonen er alvorlig, men at politikerne ikke tar den tilstrekkelig på alvor. ýØsteuropeere flest vil aldri vinne tiltro til demokratiet, hvis regjeringene deres ikke bekjemper korrupsjonen, framholder han.

"Perfekt grunnlag"

I en rapport fra USAs direktorat for internasjonal bistand USAID pekes det på at de nye, demokratiske regimene i Øst-Europa arvet planøkonomiske tenkesett og sterkt sentralstyrte økonomier fra sine kommunistiske forgjengere. Dette, sammen med en tradisjon for hemmelighold og manglende innsyn, skapte "det perfekte grunnlag for korrupsjon".

— Mangelen på et klart og stabilt regelverk frister private selskaper til å gi seg inn på ulovlige transaksjoner, med hjelp fra tjenestemenn som venter lønn for strevet. Dette kan bli dyrt for de landene der det skjer, fordi det kan få alvorlige og endog ødeleggende følger for styrken og farten i den nødvendige omstruktureringen, heter det i USAID-rapporten.

USAID peker på at Bulgaria fram til 2000 lot næringslivet finansiere politiske partier, men at slik finansiering nå er forbudt. Ungarn har også gjort store framskritt i kampen mot kurripsjon og bremset svartebørsens vekst, heter det videre.