Rutinene for rengjøring på svenske kontorer hører hjemme i steinalderen, mener en fagmann.

På mange av kontorene får skitt, støv og helsefarlige bakterier hope seg opp. Ingen gjør noe med det, påpeker Göran Stridh, som er gjesteprofessor i byggteknikk ved Örebro universitetssykehus, overfor Stockholm-avisen Dagens Nyheter.

– Jobber du på kontor, sitter du bokstavelig talt midt i en støvfelle, men du er neppe klar over det. Dette går fram av en fersk undersøkelse av støvinnholdet i åtte «nylig rengjorte» kontormiljøer, het det på avisens nettsider mandag.

– Partikkelnivået er så høyt at kontorene må betegnes som helsefarlige arbeidsmiljøer. Og de offentlige kontorene er like ille som de private, konstaterer Stridh, som tilføyer at feilen ikke er at det rengjøres for sjelden.

Problemet er snarere at det er feil ting som rengjøres. Åpne flater som gulv eller dataskjermer blir omhyggelig holdt rene, mens stoler og andre støvfeller blir stående og gro ned, sier Göran Stridh til Dagens Nyheter.