Ingen stemte mot krigsbudsjettet i Senatet, mens 93 stemte for. I Representantenes hus stemte 414 for, mens 12 stemte imot. Foruten krigen i Irak og antiterrortiltak skal pengene gå til å belønne viktige allierte og hjelpe amerikanske flyselskap som sliter i motgang.

Representantenes hus vedtok noen endringer i det opprinnelige forslaget, blant annet et forbud mot at pengene til gjenoppbygging i Irak skal gå til franske, tyske, russiske eller syriske selskap.

Det er ventet at de to kamrene i Kongressen vil forsøke å løse uoverensstemmelsene mellom de to vedtakene neste uke slik at president George W. Bush får et endelig vedtak innen 11. april.

(NTB)