Vedtaket gir presidenten tillatelse til å gå til aksjon mot så vel enkeltpersoner som nasjoner. Bush kan bruke militære makt mot den eller de han mener har «planlagt, godkjent, begått eller medvirket til terrorangrep».

Representantenes hus stadfestet med stort flertall det enstemmige vedtaket fra Senatet dagen før. Tusenvis av mennesker er enten funnet døde eller er savnet etter angrepene mot World Trade Center i New York og Pentagon i Washington.