FRANK M. ROSSAVIK

Brussel

De to var informert om trusselen da de holdt pressekonferanse etter et langt program i Brussel i går ettermiddag.

— Jeg føler meg trygg, jeg, svarte kongen smilende.

— Man vet jo uansett aldri. Plutselig kan man få en murstein i hodet, sa dronning Sonja.

Kongen utdypet litt:

— Jeg går ut fra at det som kan gjøres blir gjort av norske myndigheter. Siden 11. september er det vel ikke så merkverdig at noe slikt kan skje, mener kong Harald.

Utenriksminister Jan Petersen, som følger kongeparet under besøket i Belgia, sier at Utenriksdepartementet nå gjennomgår sikkerhetsrutinene for ambassadene i utlandet.

Han sier han ikke vet hvorfor Norge er pekt ut som et terrormål, og at det arbeides med å finne ut om terroroppfordringen fra al-Qaidas ledelse er en reell trussel mot Norge.

— Foreløpig kjenner vi ikke mer til hva som ligger bak enn det som er kommet ut på arabisk fjernsyn. Men vi jobber nå med saken i Oslo, sier Petersen.

Han sa det foreløpig ikke er tatt stilling til om truslene skal få konsekvenser for norske ambassader i utlandet.

USA, Storbritannia og Tyskland har stengt sine ambassader i Saudi-Arabia etter terrortrusler.

— Vi har gitt melding til våre ambassader om hva vi vet. Vi går også gjennom våre sikkerhetsrutiner for ambassadene på nytt, sier Petersen.

Utenriksministeren sier at kongeparets besøk i Belgia går videre som planlagt.

Da kong Harald og dronning Sonja besøkte Antwerpen onsdag formiddag, sto en påfallende stor mengde med belgisk antiterrorpoliti vakt.

Men utenriksministeren sier sikkerhetsoppbudet ikke hadde sammenheng med de nye truslene, som han først ble kjent på ettermiddagen gjennom TV-stasjonen Al-Jazeera.