I en enkel, liten og slitt leilighet i innvandrerbydelen Nørrebro i København sitter forfatter Kåre Bluitgen. På bordet foran ham ligger hans siste barnebok, Koranen og profeten Muhammeds liv, utkommet for en drøy uke siden.

Det var denne boken som utløste hele striden om profetbildene.

– Det er en bok om profeten Muhammeds liv som er skrevet ut fra de eldste islamske kilder. Jeg synes det er viktig at danske barn lærer noe om islams kilder, sier Bluitgen.

Ettersom boken er myntet på barn, mente Bluitgen det var riktig å ha med illustrasjoner av hovedpersonen, selv om islam forbyr å tegne profeten Muhammeds ansikt.

– I europeisk barneboktradisjon bruker vi alltid illustrasjoner. Det gjør bøkene mye mer levende, sier han.

Frykt for hevn

Bluitgen spurte tre forskjellige tegnere om de kunne illustrere barneboken. Alle svarte nei av frykt for å lide samme skjebne som den nederlandske filmregissøren Theo van Gogh, som fikk halsen skåret over på åpen gate. Til slutt fant han en som ville gjøre det anonymt.

Avisen Jyllands-Posten ville teste om det var sant at danske tegnere skygget unna islam og Muhammed på grunn av frykt for hevnaksjoner.

– De utfordret avistegnerne og fikk 12 tegninger tilbake. Selv ville jeg aldri spurt avistegnere, for jeg hadde ikke bruk for satiriske tegninger. Men jeg elsker politisk satire og synes mange av tegningene var morsomme. To av dem gjør forresten narr av meg og en av Jyllands-Posten, men det har druknet litt i debatten, sier Bluitgen.

Han mener Jyllands-Postens trekk var riktig.

– Hvis vi i den politiske satiren utelater visse grupper, så isolerer vi disse gruppene. Men hvis vi lager satire om dem, så trekker vi dem inn i vårt fellesskap, sier han.

Politikk

Den danske forfatteren er overrasket over de voldsomme reaksjonene som tegningene har medført.

– Alle er overrasket. På den ene siden synes jeg det er absurd, på den andre siden er det også noe viktig i det, fordi det handler om konflikten mellom demokrati og diktatur, mellom lukkede og åpne samfunn, mellom tolaranse og intoleranse, og mellom religiøs fanatisme og et verdslig samfunn. Saken er et bilde av den konflikten vi i dag står overfor internasjonalt, sier Bluitgen.

Han mener videre at saken har utviklet seg til å bli mer politisk enn religiøs.

– Det er gått politikk i dette. Det handler om å være den sterkeste i det muslimske miljøet i Danmark, den som kan mobilisere flest utenlandske krefter. Den er kjørt langt forbi min bok nå, sier han.

Han mener det var klokt å trykke tegningene, selv om statsminister Anders Fogh Rasmussens bilde brennes i Midtøsten og danske arbeidsplasser står i fare på grunn av boikott av danske eksportvarer i regionen.

– Demokratiet er ikke noe teselskap. Det koster selvfølgelig å holde fast på ytringsfriheten. Men det er vi nødt til, uansett hva det måtte koste av penger og profitt. Vi skal ikke gi etter for ytterliggående krefter og vi skal ikke underlegge oss andre religioners påbud. Hvis vi bøyer av nå, vil vi bare bli møtt med nye krav, sier Bluitgen.

Nytt bokprosjekt

Bluitgen sier han selv ikke har mottatt noen trusler i forbindelse med boken om Muhammed, og han jobber ufortrødent videre med nytt bokprosjekt som også høres kontroversielt ut.

– Jeg har i over et år jobbet med en oversettelse av Koranen til et lesbart dansk. Jeg håper å være ferdig med den i 2007, sier han.

–-Jeg går ikke inn i den teologisk eller vitenskapelig, det får andre gjøre. Det jeg vil er å oversette den slik at folk kan lese den og forstå hva Koranen er, sier Bluitgen.

Han mener den oversettelsen som fins på dansk i dag er nærmest uleselig, og at det er nødvendig å redigere om rekkefølgen på kapitlene og legge til en lang rekke forklaringer gjennom fotnoter. Forklaringene vil blant annet vise til hans framstilling av Muhammeds liv i den nylig utgitte barneboken.

– Bare slik kan Koranen bli lesbar for utenforstående, mener Bluitgen, som krysser fingrene for at forlaget som utga den omstridte barneboken, tar sjansen igjen.