Om kort tid skal EUs grunnlovsforsamling, det såkalte EU-konventet, legge fram et forslag til unionens første grunnlov.

Helt til torsdag var det dyp splittelse i ledelsen for konventet om fordelingen av makten i EU-systemet.

Men fredag mente den tidligere franske presidenten Valery Giscard d'Estaing, som leder arbeidet, at de hadde kommet fram til et kompromiss som kan få støtte hos resten av de 105 medlemmene.

Både Sveriges og Danmarks medlemmer i konventet, mener forslaget er bra.

— Jeg synes det er spesielt viktig at vi beholder balansen i EU-systemet, sa den danske regjeringens representant, tidligere utenriksminister og EU-kommissær Henning Christophersen, som sitter i ledelsen for konventet.

— Det er et ganske bra forsøk på å få til et kompromiss, mener den svenske regjeringens representant, Lena Hjelm-Wallén.

Ifølge Henning Christophersen er forslaget tilfredsstillende for de små EU-landene, fordi reformen ikke svekker EU-kommisjonen i forhold til EUs ministerråd, som er regjeringenes institusjon.

I dag går formannskapet i EU på skift mellom landene hvert halvår. I framtida skal flere land dele formannskapet for å begrense arbeidsbyrden, mens den framtidige presidenten skal lede arbeidet på EUs toppmøter, som det vanligvis er fire av i året.