Det var neppe USAs førstevalg, men kommunistpartiet, som har vært forbudt i mange år under Saddam, ga søndag ut den første utgaven av sin avis, som ble utdelt gratis i gatene.

Folk snappet ivrig opp den åtte sider lange avisen Folkets Vei, som hadde som førstesideoverskrift "Diktatorens fall" under hammeren og sigden. I artikkelen la redaksjonen ikke fingrene imellom i beskrivelsen av maktmisbruket under "Saddams blodige terrorregime".

"Med diktaturets fall er ønskene til det store flertallet av det irakiske folket blitt virkelighet" skrev avisen.

Likevel var illustrasjonen til den Saddam-kritiske artikkelen et bilde av et barn som var offer for den amerikansk-ledede krigen, med bandasjert hode og tårer som trillet nedover kinnet.

Da de amerikanske styrkene rullet inn i Bagdad for 11 dager siden og styrtet Saddams regime, skapte de også et informasjonsvakuum i byen. Uten strøm, aviser, TV eller offentlige meldinger. Den siste skriftlige informasjonen borgerne fikk, var flygeblad som USA spredte mens krigen pågikk.

Det er ikke klart hvor avisen ble trykt, men den var full av ros for de kurdiske lederne i Nord-Irak, som ikke var under kontroll av Saddam i over ti år, og der små kommunistiske celler opererte fritt.

Under Saddams 24 år lange regime fantes bare statlig godkjente aviser i Irak. Den største, Babel, tilhørte Saddams sønn Uday, mens Thawra var Baath-partiets offisielle talerør.

(NTB)