Niels Jurgensen

Moskva

En gang styrte det kommunistiske partiet med hard hånd det veldige Sovjetunionen som den ene av verdens to store maktfaktorer i Den kalde krigen. Offisielt i et parløp med de formelt folkevalgte sovjeter (råd), i realiteten eneveldig. Sovjetborgerne kunne tillate seg en viss kritikk av statsinstitusjoner og av sovjeternes arbeid, men ingen satte spørsmålstegn ved partibeslutninger. De var hevet over enhver form for kritikk. Partiet kunne ikke ta feil.

Alt brøt sammen i forbindelse med Sovjetunionens fall i 1991. Etter å ha vært forbudt i en periode gjenoppstod kommunistpartiet som Den Russiske Føderasjons Kommunistiske Parti (KPRF). Partiet oppnådde høye stemmetall og i perioder hadde det betydelig innflytelse på russisk politikk i opposisjon til de sittende presidenter for det nye Russland, Mikhail Gorbatsjov, Boris Jeltsin og Vladimir Putin.

Sterke beskyldninger

På de ortodokse kommunisters «offisielle» kongress sist helg ble den mangeårige formannen Gennadij Sjuganov gjenvalgt, mens «utbryternes» kongress, som var organisert som protest på Sjuganovs ledelse av partiet, valgte Vladimir Tikhonov, guvernøren i Ivanovo-regionen. På begge kongresser var representanter for Justisdepartementet til stede, og dokumentene fra de to kongressene sendes nå til departementet som skal treffe avgjørelsen om hvilket av partiene som kan kalle seg Den Russiske Føderasjons Kommunistiske Parti. Den tapende part vil trolig bringe saken for retten.

Gjensidige beskyldninger hagler. Sjuganov beskylder Tikhonov for å være støttet av president Vladimir Putin. Tikhonov svarer at Sjuganov er oligarkenes mann. Sjuganov har trolig størst støtte blant partiets 500.000 medlemmer — selv hevder han å ha 80 prosent bak seg på grasrota, som overveiende representerer den eldre del av befolkningen.

Kraftig svekket

Avgjørende kan det bli at forretningsmannen Gennadij Sjemigin, som leder av organisasjonen «Den Patriotiske Front», har kastet sitt lodd til fordel for Tikhonov. Sjemigin har gjennom sitt fond og sin bank Vozrosjdjenie (Gjenfødelse) skaffet økonomiske midler til kommunistpartiets arbeid. Sjemigin ble på Sjuganovs initiativ kastet ut av partiets sentralkomité tidligere i år.

Med splittelsen synes venstreopposisjonen i russisk politikk nå satt utenfor enhver innflytelse. Riktig nok er kommunistene stadig det nest største partiet med knapt 13 prosent av stemmene ved det siste parlamentsvalget i desember, men det er president Vladimir Putins støtteparti Forent Russland som styrer parlamentet med to tredjedeler av plassene. Kommunistenes splittelse betyr at den samlede opposisjon er blitt ytterligere svekket.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende