I likhet med Vinmonopolet i Norge, har også Systembolaget i Sverige monopol på innenlands omsetning av sterkøl, vin og brennevin.

Som følge av EU-medlemskapet, kan svensker likevel bringe meget romslige EU-kvoter av alkohol til eget forbruk inn i landet — såfremt de bærer eller kjører varene selv.

Derimot setter den svenske stat en stopper for import via mellomledd. Privatpersoner som vil importere drikkevarer, må gjøre det gjennom Systembolagets apparat. Det opplever mange som tungvint og dyrt.

Europakommisjonen har lenge prøvd å få Sverige til å oppheve forbudet mot direkte import for eget forbruk via selvstendige leverandører. Sverige nekter fordi dette er en integrert del av Systembolagets monopol på detaljomsetning - som er helsepolitisk begrunnet.

Til det sier Kommisjonen at tiltaket er «urimelig», og at de alkoholpolitiske målene i stedet kan nås gjennom alderskontroll og informasjonskampanjer.

En dom mot Sverige i denne saken kan i neste omgang nå Norge via EØS-avtalen og eventuelt EFTA-domstolen.

— Formelt har en dom i EU-domstolen om Sverige ingen følger for Norge. Men Vinmonopolet er under press og en negativ avgjørelse i den svenske saken kan få stor betydning. Derfor følger vi saken tett, sier politisk rådgiver Aksel Jakobsen (KrF) i Arbeids- og sosialdepartementet til Bergens Tidende.

— Hvis importmonopolet ryker, undergraves også Systembolaget. Siden domstolen tidligere har godkjent Systembolaget som institusjon ut fra helsepolitiske grunner, har jeg vondt for å tro at den vil dømme mot Sverige i den nye saken, sier Jakobsen.