Vokterrådet vil nedsette en spesialkommisjon bestående av politikere og representanter for presidentkandidatene som har protestert mot valgresultatet, sier rådets talsmann Abbasali Kadkhodai til ISNA.

Spesialkommisjonen skal utarbeide en rapport om valget som vil bli gjort tilgjengelig for offentligheten.