Hovedstaden Harare er verst rammet med 208 døde og nesten 850 smittede, het det i tall som WHO la fram mandag. Smitten sprer seg raskt fordi Zimbabwes vannforsyning er i elendig forfatning, sier fagfolk.

— Det er dårlig med vann, og det er vanskelig å gjøre noe med dette slik situasjonen er nå, forteller Oddbjørn Flem i Kirkens Nødhjelp.

— Antall vannkilder er begrenset slik at det er svært vanskelig for oss å sette opp de vannrenseanleggene som er påtenkt, legger han til.

— Vi har ikke tilgang til rene vannkilder, og dersom den politiske situasjonen ikke endres radikalt, frykter vi at hele Zimbabwes vannsystem vil være ødelagt i løpet av få måneder. Situasjonen er verst i Harare og i Beitbridge ved grensen mot Sør-Afrika, sier Flem.

Om ikke den politiske situasjonen i Zimbabwe endres radikalt, vil hele landets vannforsyning være ødelagt om få måneder, mener hjelpearbeideren. Zimbabwes president Robert Mugabe protesterer mot planer om å ta koleraepidemien opp i FNs sikkerhetsråd.