STEIN VIKSVEEN Opprullingen av saken om Kohls svarte bankkonti er dermed i gang og kan også komme til å innhente Wolfgang Schaeuble, Kohls etterfølger. Helmut Kohl, Tysklands kansler i 16 år, må i de neste dagene og ukene finne seg i nærgående spørsmål om hvem som utstyrte ham med nærmere ni millioner kroner i gaver og hvor pengene har tatt veien. Før jul innrømmet ekskansleren at han i perioden fra 1993 til 1998 hadde mottatt og brukt millionene til partiformål. Det dreide seg om gaver fra privatpersoner og næringslivsledere til det kristelig demokratiske partiet. Kohl nekter å opplyse hvem giverne er. Midlene ble gitt under løftet av anonymitet, sier Kohl. Millionene er deretter blitt anbrakt på svarte konti som Kohl disponerte. Pengene har han delt ut i partiorganisasjonen etter behov og egen vurdering.

Bøter og fengsel Dermed kan den tidligere kansleren og hans parti ha kommet i konflikt med tysk lov. Kristelig demokratene kan som parti ha brutt loven om partifinansiering, og Kohl kan ha gjort seg skyldig i å ha brutt den tillit partiet hadde til ham ved å holde pengegavene hemmelig. Strafferammen er både bøter og fengsel i inntil fem år. Foreløpig tyder likevel lite på at gjenforeningskansleren må tilbringe en del av pensjonisttiden i en fengselscelle. Statsadvokaten ønsker også å bringe klarhet i om pengegaver fra industriledere kan ha påvirket Kohl i de 16 årene han satt som statsminister og på en eller annen måte ha hatt innflytelse på regjeringens vedtak. Det blir antatt at etterforskningen vil pågå i mange måneder. Samtidig har det tyske parlamentet vedtatt å starte en granskning av hele affæren.

Etterfølger i søkelys Det kan virke som om skandalen med svarte konti også er i ferd med å innhente Wolfgang Schaeuble, Kohls etterfølger som partiformann og mangeårig parlamentarisk leder for kristelig demokratene (CDU). For tre år siden ble det tatt ut ca. 4,5 millioner kroner fra en konto som tilhørte den kristelig demokratiske parlamentsgruppen. Pengene ble i kontanter levert til en av Kohls nære medarbeidere i partihovedkvarteret i Bonn. Det dreier seg angivelig om et beløp som delvis har samlet seg opp fordi kristelig demokratiske parlamentarikere hver måned har betalt 50 d-mark eller ca. 230 kroner til partiet. Dette er en sak som stinker sier Rezzo Schlauch, parlamentarisk leder for de grønne. Det blir antydet at det delvis kan dreie seg om offentlige midler, stilt til rådighet for den konservative parlamentsgruppen. I så fall er det straffbart å flytte midlene over til partisentralen. Wolfgang Schaeuble var parlamentarisk leder på det tidspunktet da overføringene skjedde. Han sier at han ble orientert om overføringen av millionene, men at han ikke kjente til detaljer.

Velgerne reagerer Skandalene kommer på et verst mulig tidspunkt for kristelig demokratene. I mai er det delstatsvalg i Nordrhein-Westfalen, Tysklands mest folkerike delstat med 18 millioner innbyggere. Kristelig demokratene lå lenge an til å vinne denne sosialdemokratiske høyborgen, men Kohls svarte konti har endret bildet fullstendig. Opprullingen av saken vil gå parallelt med valgkampen. Stort verre kan det ikke bli for kristelig demokratene.