Den tidligere forbundskansleren unngår dermed en skandaliserende rettssak som ville blitt fulgt med argusøyne av tyske og internasjonale medier. Kohls advokatkontor Holthoff-Pfortner opplyser at eks-kansleren godtar tilbudet fra statsadvokaten i Bonn om å betale en bot på 300.000 tyske mark, vel 1,2 millioner kroner, og innrømme at han mottok hemmelige penger til det kristeligdemokratiske partiet CDU på ulovlig måte.

Ifølge advokatene foreslo de en slik framgangsmåte overfor statsadvokaten allerede i oktober i fjor, for å unngå det advokatene betegner som «en langvarig og byrdefull prosess» for Kohl og hans familie.

Statsadvokatembetet i Bonn kom med tilbudet til Kohl torsdag. Ifølge justisdepartementet i Nordrhein-Westfalen har forslaget fra statsadvokatene støtte fra den tyske riksadvokaten.

Anonyme pengegaver Etterforskningen mot Kohl har dreid seg om opprinnelsen til 2,1 millioner mark, nærmere 8,5 millioner kroner, som Kohl innrømmer å ha mottatt i pengegaver til partiet. Han avviser likevel å ha gjort noe kriminelt, og har hele tiden hevdet at han ikke var bestikkelig.

Pengene ble aldri oppgitt i CDUs offisielle partiregnskaper, og Kohl nekter å opplyse hvem pengene kom fra. Han begrunner det med at han i sin tid ga sitt æresord til den eller dem som ga pengene om at de skulle få forbli anonyme.