-Det er en reell risiko i den betydningen at våre regler er svært klare: Enhver medlemsstat som ligger mer enn to år etter når det gjelder kontingenten, mister stemmeretten — enten det er USA, Fiji eller Bangladesh, sa Annan.

Ifølge FN skylder USA 1,7 milliarder dollar. Minst 350 millioner dollar må betales innen årets utgang om ikke stemmeretten skal tapes.

Tap av stemmeretten i hovedforsamlingen har ingen innvirkning på stemmeretten i sikkerhetsrådet, som for USAs del innebærer vetorett.

Annan gjorde det helt klart at USAs enorme gjeld sterkt bidrar til å hemme FNs virksomhet.

Han nevnte også at medlemsstatene hittil bare har innbetalt 21 millioner dollar av de budsjetterte 125 millioner dollar til Kosovo-operasjonen.

-Hvordan kan vi drive en operasjon uten penger, uten ressurser, spurte Annan.

NTB-AFP