• Ytringsfriheten er ingen dårlig sak å dø for, men jeg har liten lyst til å dø på grunn av en misforståelse, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund.

Det er i forbindelse med en sak om den muslimske oppstanden mot dansk og norsk avbildning av profeten Muhammed, at den jemenittiske nettavisen Yemen Observer bruker et bilde av generalsekretær Per Edgar Kokkvold og kaller ham «den danske redaktøren».

Bildet av Kokkvold, overmalt med et stort, rødt kryss, brukes som illustrasjon til en sak om en lokal protest fra Jemens akademikerforening og Yemens journalistforbund mot tegningene i Jyllands-Posten og den kristne, norske ukeavisen Magazinet.

De jemenittiske journalistene ber danske journalister gripe inn for å stoppe «angrepene på islam under påskudd av ytringsfrihet».

Spredt i hele Midtøsten

Bildet av Kokkvold er i tillegg brukt av TV-stasjonen al-Arabiya og andre TV-stasjoner, nettaviser og papiraviser i en rekke arabiske land.

— Det gjør meg litt bekymret, sier Kokkvold til NTB.

— Ytringsfriheten er ingen dårlig sak å dø for, men jeg har liten lyst til å dø på grunn av en misforståelse.

I forskjellige tekster til fotografiet skal Kokkvold være omtalt både som personen som tegnet de tolv karikaturtegningene og som «svinet som fornærmet profesten».

I virkeligheten ble de tolv tegningene i Jyllands-Posten i sin tid tegnet av tolv forskjellige tegnere.

Forsvarer ytringsfriheten Kokkvold opplyser at han vil forsøke å få korrigert bildebruken i arabiske land.

— Men hvis arabiske lands aviser er like dårlige til å rette sine feil som de norske, ser jeg mørkt på utsiktene til å få noe korrigert, sier han en smule ironisk.

Kokkvold har i debatten om tegningene forsvart avisenes rett til å trykke tegningene.

— Det er ytringsfrihetens vesen at den til tider innebærer publisering av meninger man ikke liker, sier han.

Berit Roald