Det er første gang etter de harde kampene i Jenin at en internasjonal hjelpeorganisasjon får slippe inn i flyktningleiren. Skuterud opplyser på telefon til NTB at oppgaven som Røde Kors står foran er svært, svært vanskelig.

Israelsk eskorte

-Vi var inne i utkanten av Jenin en kort stund og fikk ut syv lik og to pasienter. Men det var svært lite vi fikk utrettet umiddelbart. En av årsakene til det var at vi -mot vår vilje— fikk israelsk eskorte inn i byen. Vi ønsker å jobbe helt uavhengig. Synet av israelerne gjorde at ingen palestinerne våget å komme frem.

For det andre var skadene så store at det var lite vi kunne gjøre. Det ligger store murblokker i veiene, flere hus har falt ned, mens andre hus truer med å falle sammen. Det ligger også udetonerte eksplosiver i byen, og arbeidsforholdene er svært, svært vanskelige, sier Skuterud.

Farlig

ICRC vil nå drøfte hvordan man skal gå frem.

-Vi må rett og slett se på hva slags utstyr og mannskap vi trenger. Forholdene i Jenin er svært uoversiktlige og farlige, og vår oppgave for øyeblikket er forferdelig vanskelig å gjennomføre, sier Skuterud.

ICRC-representantene har foreløpig bare fått se rundt en tiendedel av flyktningleiren på grunn av de store skadene.

-Vi vet ikke hvordan situasjonen er i resten av byen, eller hva som ligger under murblokkene og husene, sier Skuterud.

Tre team fra ICRC, der også palestinere var representert, ble eskortert av israelske soldater inn i leiren.

-Vi har hatt seks dager med vanskelige forhandlinger for å komme inn. Alle våre aktiviteter blir koordinert med den israelske regjeringen, sier Jessica Berry, som er talskvinne for ICRC.

Palestinske ledere har beskyldt israelerne for å ha massakrert palestinere i Jenin, og det har vært fremsatt vidt forskjellige anslag på døde og sårede etter kampene. Israelske kilder har bekreftet at 23 israelske soldater ble drept under kampene i Jenin.

Israelerne har nektet journalister og hjelpearbeidere adgang til Jenin etter at den palestinske motstanden ble nedkjempet i forrige uke.

Flyktningleiren ble anlagt i 1948, og har bylignende og svært tett bebyggelse, forteller Ola Skuterud.

-Vi kan ikke snakke om gater. Smug er den rette betegnelsen, sier han.

(NTB)

NEDBRENT I BETLEHEM: Abed Al-Jaleel (70) foran sin nedbrente butikk i gamlebyen i Bethlehem. Bildene fra Jenin er ennå ikke kommet ut. FOTO: REUTERS