— Utvidelsen av bosettingsblokkene undergraver muligheten for å nå en fredsavtale, slår den norske ambassaden i Israel fast i rapporter hjem til Utenriksdepartementet.

Diplomatene viser til detaljert statistikk fra den israelske fredsbevegelsen, som med norsk støtte overvåker byggeaktiviteten i de okkuperte palestinske områdene.

Stadig flere

Nærmere en halv million bosettere bodde ved årsskiftet i områdene Israel okkuperte i 1967, klart i strid med folkeretten og FNs krav om tilbaketrekking.

Selv om antallet bosettinger ikke økte i fjor, var byggeaktiviteten og befolkningsveksten i de eksisterende 121 stor.

Befolkningen i de ulovlige bosettingene på Vestbredden økte med 30.000 til 270.000, og 200.000 bor i bosettinger rundt palestinske Øst-Jerusalem.

Statsminister Ehud Olmert etterlever heller ikke sitt løfte om å fjerne de drøyt 100 bosettingsleirene som er opprettet i de okkuperte områdene.

Leirene består av brakker og midlertidige konstruksjoner, men flere av dem bærer preg av å være stadig mer permanente bosettinger.

Myndighetene bidrar

De norske diplomatene kritiserer Midtøstenkvartetten for å skille mellom bosettingsleire som er autorisert av israelske myndigheter, og de som er etablert etter Oslo-avtalen og mangler slik formell autorisasjon.

— Alle er oppført på okkupert territorium og derfor ulovlig i henhold til internasjonal lov, heter det i et notat NTB har fått tilgang til.

Selv om Israel har forpliktet seg til umiddelbart å fjerne de «uautoriserte» bosettingsleirene, bidrar de i det skjulte til å gjøre dem mer permanente.

— Myndighetene bidrar både direkte og indirekte, blant annet ved å bygge veier og legge inn vann og elektrisitet i leirene, konstaterer de norske diplomatene i Israel.

Tomme løfter

En regjeringsoppnevnt israelsk kommisjon slo alt i 2005 fast at bosettingsleirene var i strid med israelsk lov.

Både tidligere statsminister Ariel Sharon, nåværende statsminister Ehud Olmert og forsvarsminister og arbeiderpartileder Amir Peretz har lovet å fjerne de ulovlige leirene, men uten å vise tegn til å oppfylle løftene, konstaterer diplomatene.

Myndighetene later også stadig oftere som om grensen fra 1967, den såkalt grønne linjen, ikke eksisterer.

— Ambassadens inntrykk er at bevisstheten om den grønne linjen til en viss grad er i ferd med å viskes ut i Israel; den vises som regel ikke på kart, slår de norske diplomatene fast.

HEBRON: Nærmere en halv million bosettere bodde ved årsskiftet i områdene Israel okkuperte i 1967, som her i Hebron på Vestbredden. Norske diplomater ved ambassaden i Israel kommer med krass kritikk av israelske bosettingspolitikk.
YONATHAN WEITZMAN
FÅR KRITIKK: Israels statsminister Ehud Olmert.
ELIANA APONTE