Loven skal tre i kraft når israelere og palestinere blir enige om en fredsavtale.

I henhold til den nye loven må et absolutt flertall, det vil si 61 av de 120 medlemmene av Knesset, stemme ja til å la flyktningene vende tilbake til israelsk område. Hvis ikke, vil vedtaket være ugyldig.

Vedtaket er slik utformet at regjeringen vil bryte israelsk lov dersom den sier ja til palestinsk tilbakevending uten et slikt flertall i ryggen.

Lovforslaget ble lagt fram av Yossi Katz, som er medlem av den høyreorienterte Likud-opposisjonen.

De palestinske selvstyremyndighetene krever at Israel anerkjenner 3,7 millioner flyktningers rett til å vende hjem til områder de er fordrevet fra siden Israel ble opprettet i 1948. Denne retten er også knesatt i resolusjon nr. 194 fra FNs generalforsamling.NTB