Slike knesmerter ser ut til å opptre mens kreften er på et tidlig stadium, noe som øker sjansen for å kunne operere bort kreftsvulsten, sier doktor Fabrizio Cantini ved sykehuset i Prato.

Forskere ved sykehuset har gått gjennom sykejournalene til 296 pasienter som har vært plaget med artritt i ett av knærne. Hos fem av disse ser knesmertene ut til å ha vært et symptom på lungekreft.

De fem pasientene var alle middelaldrende menn som i lang tid hadde vært tunge røykere, viser undersøkelsen, som ble presentert i tidsskriftet Annals of the Reumatic Diseases denne måneden.

Lungekreften ble operert bort hos alle fem, og samtlige var ved god helse da de ble undersøkt om lag 41 måneder senere. Da kreftsvulsten ble operert bort, forsvant også knesmertene.

Cantini oppfordrer nå leger til å ta røntgen av brystet til alle tunge røykere som har mild artritt i ett av knærne.