De tre kvigene ble født 9. mars av to surrogatmødre. 28 embryoer ble implantert inn i 14 Hereford-kyr. De tre kalvene var de eneste som overlevde frem til fødselen. De to døde dyrene kom fra den samme surrogatmoren. Det tredje dyret har feber og har blitt flyttet til University of California i Davis. En av de tre kalvene døde i forrige uke. Den andre i løpet av helgen.

— Kuene døde trolig av bakterieangrep. Det er ikke uvanlig at kloner har defekte immunsystemer, sier Charles Crabb ved landbrukssenteret til California State University ifølge Wired News.

Dyrene var en del av et kloneeksperiment fra bioteknologifirmaet Cyagra, hvor meningen var å finne ut hvor godt de kunne klare seg på en farm.(Origo)