HEIDI AMSINCK

Det var en sliten David Trimble som tok konsekvensen av sitt partis ødeleggende valgnederlag og ga beskjed om at han går av. Selv ikke vinnere av Nobels fredspris er immune mot å bli rammet når demokratiets vinder blåser opp.

Var Trimble og hans Ulster Unionist Party (UUP) blitt straffet av velgerne for å ha vært for ivrige etter å forhandle for å oppnå varig fred i Nord-Irland?

Den frittalende seierherre Ian Paisley, lederen av det mindre kompromissvillige Democratic Unionist Party (DUP) — den politiske rivalen til UUP blant Nord-Irlands unionistiske protestanter - etterlot ikke særlig tvil:

— David Trimble valgte den gale vei, triumferte Paisley som kalte valgresultatet protestantenes avvisning av «svak unionisme».

Sterkt splittet

Det britiske parlamentsvalget 5. mai synes å ha etterlatt et sterkt splittet Nord-Irland. Flertallet av henholdsvis protestanter og katolikker har stilt seg bak de to partiene som tradisjonelt har stått for den minste kompromissviljen. UUP, i sin tid regjeringsparti i Nord-Irland og langt større i Underhuset enn protestpartiet DUP, ble fullstendig ydmyket. David Trimble mistet sin plass i Underhuset etter 15 år. UUP fikk bare en plass mot tidligere fem, mens DUP fikk ni - halvparten av Nord-Irlands samlede representasjon i London.

På den andre siden av konflikten økte Sinn Fein tallet på symbolske plasser i Underhuset (Sinn Fein-politikerne uteblir i protest) fra fire til fem på bekostning av det mer moderate SDLP, som endte med fem plasser. Dermed sementerte Sinn Fein, til tross for den siste tidens store problemer på grunn av partiets forbindelser til IRA, sin posisjon som det dominerende partiet for de nordirske republikanerne.

Den nyutnevnte ministeren for Nord-Irland, Peter Hain, har allerede vært i Belfast for å begynne en oppgave som bare er blitt vanskeligere etter valget: å få Sinn Fein og DUP til å forhandle med hverandre med mål å danne regjering sammen i et gjenopprettet nordirsk selvstyre. Fredsavtalen innebærer at de to største partiene - et fra hver side i konflikten - deler makten mellom seg, men inntil videre synes dette å ligge langt frem i tid.

Sviktende troverdighet

DUP krever gjenforhandling av fredsavtalen og nekter å snakke med Sinn Fein inntil det ikke finnes grunnlag for tvil om at IRA har levert inn sine våpen. Sinn Fein-lederen Gerry Adams oppfordret for en tid tilbake, i det som karakteriseres som en oppsiktsvekkende tale, IRA om å droppe den væpnete kampen og bli en politisk bevegelse. Ifølge britisk presse vil det snart komme en offisiell rapport som viser at IRA fortsatt er aktiv og rekrutterer nye medlemmer.

Sinn Feins og IRAs troverdighet har fått en knekk etter det store bankranet i Belfast i desember i fjor, som regjeringene i London og Dublin hevder IRA sto bak, og knivdrapet på Robert McCartney i Belfast i januar. Det siste førte til en folkeaksjon fra de fem McCartney-søstrene som rettet anklager mot republikanske bakmenn.

Det nordirske selvstyret - en del av fredsavtalen fra 1998 - har vært suspendert siden høsten 2002. Flere ganger har det vært ventet et forhandlingsgjennombrudd, siste gang i desember i fjor da det i 11. time strandet på krangel om beviser for at IRA hadde lagt ned alle sine våpen.

David Trimble har etter valget bebreidet republikanerne for ikke å ha overholdt sine forpliktelser i fredsavtalen - i motsetning til UUP. Han hevder at både Tony Blair og den irske statsministeren Bertie Ahern hadde fått slippe for lettvint unna, og at de hadde gitt dem for stor oppmerksomhet.

At flertallet av de nordirske protestantene i valget ga stemmene til det mer radikale DUP som hele tiden har vært mer skeptiske til forhandlinger med Sinn Fein, tyder på at mange velgere er blitt desillusjonerte og utålmodige med fredsprosessen. Trimble advarte Peter Hain mot å tro at det er mulig å oppnå politiske resultater i Nord-Irland med bare å fortsette som før. Det er ikke gitt at den neste UUP-lederen vil være like forhandlingsvillig, var den uuttalte beskjeden. Men David Trimble står likevel på fredsavtalen og fremholdt at Nord-Irlands fremtid til slutt vil bygge på den.

Fredssymboler

Trimble som ble leder av UUP i 1995, fikk Nobels fredspris i 1998 sammen med den daværende lederen av det republikanske SDLP, John Hume. De to ble symboler på Nord-Irlands lange reise fra væpnet konflikt til forhandling og fred. Avisen The Observer skrev sist søndag at David Trimble antakelig vil gå en plass i Overhuset i juli når Blair-regjeringen utpeker en gruppe nye parlamentarikere til det ikke-folkevalgte, øverste kammer i parlamentet i London. I mellomtiden må UUP finne en ny leder som kan gjenoppbygge partiet og på ny gjøre det til en maktfaktor i nordirsk politikk.

Trimble ble den første unionistiske leder på flere tiår som gikk i direkte forhandlinger med Sinn Fein og var med og sikret fredsavtalen i 1998. Tony Blair har slått fast at uten Trimble ville det ikke blitt noen avtale. Men den avgående UUP-lederen forble hele tiden realistisk til størrelsen på den politiske utfordringen i Nord-Irland, en realisme valget synes å ha understreket.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende