Den multinasjonale fossilkjempen troner øverst på den lite flatterende ti på topprangeringen som avisen The Guardian presenterte i går.

ExxonMobil samlede årlige utslipp av klimagassen er på 146 millioner tonn, som tilsvarer utslippene fra De forente arabiske emirater — eller nesten tre ganger det norske bidraget av drivhusgasser.

Også når det gjelder CO2-utslipp i forhold til salg, kommer ExxonMobil dårlig ut: Selskapet slipper ut 436 tonn per million dollar i salg.

Fossil og bil

Det står i skarp kontrast til miljøeffektiviteten hos konkurrenten BP, som «bare» slipper ut 261 tonn av drivhusgassen pr. million dollar i salg.

Seks av de ti selskapene i verden med høyest utslipp, tilhører olje- og gassektoren. Tre av de øvrige, er bilprodusenter, nemlig General Motors, DaimlerChrysler og Toyota. Siste selskap på listen, er den amerikanske supermarkedsgiganten Wal-Mart. Avisen The Guardian omtaler for øvrig selskapene på listen som «Hall of shame»

Til sammen slipper de ti selskapene ut like mye CO2 per år som hele Storbritannia i løpet av ett år.

Øker utslipp

For fire av selskapene går dessuten utviklingen i feil retning, skriver The Guardian. Det gjelder Exxon, Chevron, Toyota og ConocoPhillips. Disse gigantene økte sine bidrag til den globale drivhuseffekten i både 2005 og 2006.

Halvparten av selskapene på rangeringen har heller ikke offentliggjort mål om reduksjon i utslippene. Av dem som har en plan, har General Motors erklært åtte prosent kutt innen 2010 som målsetting. På dette området er Toyota klart mest ambisiøs med mål om 20 prosents reduksjon i den samme perioden.

Statistikken er basert på frivillig rapportering fra selskapene, og totaltallene omfatter utslipp frem til tidspunkt for salg av produkter.