Den østerriskfødte biologen Bertold Wiesner, som sammen med sin kone Mary Barton drev fertilitetsklinikken The Barton Clinic i London fra tidlig 1940-tall til han døde i 1972, kan vise seg å være biologisk faren til 1000 av de 1500 barna klinikken har hjulpet å sette til verden, melder flere britiske medier.

Ifølge den canadiske filmskaperen Barry Stevens og London-advokat David Gollancz, som begge er unnfanget ved kunstig befruktning på klinikken, skal Wiesner har brukt sin egen sæd til kunstig å inseminere en stor andel av kvinnene som fikk hjelp ved klinikken.

DNA-tester

Mens Stevens anslår at Wiesner er faren til så mange som 1000 av barna, beregner Gollancz tallet til å være et sted mellom 300 og 600.

Anslagene er basert på DNA-tester av 18 personer som ble unnfanget ved kunstig befruktning på klinikken i tidsrommet 1943 til 1962, og som viser at to tredjedeler av disse er Wiesners barn, skriver the Telegraph.

— Et konservativt etsimat er derfor at Wiesner selv stod for 20 donasjoner i året, sier Gollancz til Sunday Times.

Et anslag Allan Pacey, leder av the British Fertility Society, anser å være plausibelt, med henvisning til at en frisk og sunn mann kan klare opptil 50 donasjoner i løpet av et år.

Wiesners kone som også er død, skal tidligere ha uttalt at hun begrenset antall donasjoner fra sin mann.

Til det svarer Stevens at det var Mary Bartons mann som plukket ut donorene, og at Wiesner trolig ikke fortalte alt sin kone, som angivelig trodde donasjonene kom fra ulike menn.

Omstridt fra starten av

Klinikken til Wiesener skal ha vært omstridt allerede fra starten av, da den markedsførte seg med å kun benytte donorer med høy IQ.

Ifølge avisa the Mirror, skal erkebiskopen av Canterbury ha omtalt aktivitetene på klinikken som «djevelens verk», og krevd klinikken stengt.

Utvalget donorer var etter sigende begrenset og hentet fra ekteparets nære vennekrets av akademikere. I 2001 ble det kjent at neurokjemikeren Derek Richter var den biologiske faren til 100 av barna.

Et antall som nå ser ut til å overgås med det mangedobelte av klinikksjefen selv.