OLE MATHISMOEN

President George Bush ble av 400 miljøorganisasjoner i går ble utropt til tiårets klimabanditt. Helt siden han trakk USA ut av Kyotoavtalen, har presidenten og hans folk sagt at internasjonale forpliktelser ikke er veien å gå — ikke minst fordi Bush fortsatt ikke helt tror klimatrusselen er et alvorlig problem.

Forhandlinger i Nairobi

190 land er samlet til klimakonferanse i Nairobi i Kenya i et nytt forsøk på å bli enige om hvordan verden skal møte klimatrusselen - og for å starte forhandlingene om en ny klimaavtale når Kyoto-protokollen er «ferdig» i 2012.

— USA er faktisk flinkere til å begrense utslippene enn mange av Kyoto-landene, sa USAs sjefforhandler i Nairobi, Harlan Watson.

— Med få unntak øker dere utslippene igjen, sa han, med klar adresse til en rekke europeiske land inkludert Norge.

Og tallenes tale er klar: Utslippene av klimagasser i verden har fra 2000 til 2005 økt med 3,2 prosent årlig. Fra 1990 til 1999 var veksten kun 0,8 prosent. Dette ifølge ferske tall fra Global Carbon Project.

Mens industrilandenes gjennomsnittlige økning de siste fem årene har vært på 2,4 prosent, har USA nøyd seg med 1,3 prosent. USA bruker tallene som «bevis» for at internasjonale forpliktende avtaler ikke er veien å gå. USAs viktigste argument for å stå utenfor er at det vil ramme amerikansk industri i konkurranse med konkurrenter som holder til i land uten Kyoto-forpliktelser.

Vekst i u-land

En vesentlig årsak til den sterke globale utslippsveksten er den dramatiske økonomiske veksten i India, Kina, Brasil og andre nyindustrialiserte land som i internasjonal klimasammenheg kategoriseres som utviklingsland - og følgelig ikke behøver å kutte utslipp i det hele tatt. Kyoto-protokollen, som er undertegnet av 35 land, forplikter kun verdens industriland til kutt i klimautslipp. Disse har forpliktet seg til at utslippene i 2012 samlet skal være fem prosent lavere enn de var i 1990.

Men i denne klubben er altså USA ikke med. Landet slipper alene ut 21 prosent av verdens klimagasser.

Det har vært spekulert i om USA er på gli. Al Gores film har gått for fulle hus verden rundt (bortsett fra i Norge). California og flere andre delstater har vedtatt egne strenge mål om kutt i CO2-utslipp. Det er nå et mer miljøvennlig demokratisk flertall i Kongressen.

Men sjefforhandler Harlan Watson hadde ingen gode nyheter:

— Jeg har definitivt ingen indikasjoner på noen endring i vårt standpunkt, og det er ikke sannsynlig at noe vil skje i denne presidentperioden, sa han.

Norge ligger dårlig an

Professor Paul Crutzen ved Max Plank-instituttet i Sveits har forklart den dramatiske økningen i verdens utslipp slik:

— Den lave vekstraten på 1990-tallet kan forklares med den europeiske kommunistregimenes kollaps. Når utslippene nå igjen øker sterkt blir det dessverre svært vanskelig å få dem ned igjen, sa han til Financial Times i går.

Og tabellene bekrefter dette: Mens Russland fra 1990 til 2004 reduserte sine utslipp av CO2-ekvivalenter (alle klimautslipp regnet om til CO2) med 32 prosent, har landet - hvis man ser de siste fire årene isolert - økt utslippene med drøyt fire prosent. Tilsvarende tendens spores i alle de tidligere østblokklandene.

Ser man Kyoto-landene under ett er utslippene fortsatt 15 prosent lavere enn de var i 1990 - selv om de altså har hatt en vekst på 2,9 prosent de siste fire årene. Norge, som i Kyoto klarte å forhandle seg til å kunne øke utslippene med en prosent fra 1990 til 2012, ligger dårlig an med ni-ti prosent over det. Dette kan etter hvert fikses med at Norge kjøper klimakvoter fra land som har redusert mer enn de skal, og følgelig har kvoter å selge.

fakta

  • Denne uken samles miljøvernministere fra hele verden i Kenyas hovedstad Nairobi til klimaforhandlinger i FN-regi.
  • Det viktigste målet er å få på plass et fremtidig klimaregime etter Kyotoavtalens første periode, og få flest mulig land til å ta del i klimaforpliktelser etter 2012.
  • Norge går inn for at forhandlingene om nye klimaforpliktelser etter 2012 skal ta som utgangspunkt at den globale middeltemperaturen ikke må øke med mer enn to grader fra førindustrielt nivå.

fakta

KLIMAUTSLIPP: I Nairobi pågår nå forhandlingene om en ny avtale som skal overta etter at Kyoto-avtalen utløper i 2012. Bildet er fra Cape Town i Republikken Sør-Afrika, som er den verste forurenseren i Afrika.FOTO: MIKE HUTCHINGS, REUTERS
MIKE HUTCHINGS