Kontroversen rundt e-postene nådde onsdag Representantenes hus, hvor konservative republikanere kom med en rekke krasse anklager mot klimaforskningen.

– Disse e-postene viser et mønster av undertrykking, manipulasjon og hemmelighold som var inspirert av ideologi, nedlatenhet og profitt, hevdet representanten James Sensenbrenner .

President Barack Obamas vitenskapsrådgiver John Holdren tok forskningsfeltet i forsvar. Han understreket at e-postene, som er skrevet av klimaforskere og offentliggjort av ukjente hackere, ikke inneholder bevis på forskningsjuks.

Holdren påpekte også at e-postene bare omhandler en liten del av all forskningen som er gjort på klimaendringer, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Endringene skjer nå

Jane Lubchenco, som leder fagetaten National Oceanic and Atmospheric Administration, framholdt at e-postene ikke undergraver sentrale konklusjoner som et stort flertall av verdens klimaforskere stiller seg bak: At jorda er i ferd med å bli varmere og at den viktigste årsaken er menneskelig aktivitet.

– En gang snakket vi om hvordan menneskeskapte klimaendringer ville arte seg på et tidspunkt i framtida. I dag vet vi at endringene finner sted nå, sa Lubchenco.

Hun og Holdren fikk støtte fra den demokratiske representanten Jay Inslee, som ironiserte over konspirasjonsteorier om at klimaforskere skal være del av en verdensomspennende sammensvergelse.

Avviser juks

De omstridte e-postene ble stjålet fra Avdelingen for klimaforskning (CRU) ved University of East Anglia i Storbritannia i forrige måned.

Omkring 1.000 e-poster og 3.000 andre dokumenter kom på avveie, og noen av dem er trukket fram av såkalte klimaskeptikere som indisier på forskningsjuks. Det er blitt hevdet at innholdet i mailene undergraver troverdigheten til klimaforskere generelt.

Medier som har sett nærmere på e-postene, har imidlertid ikke funnet beviser for at forskningsresultater er blitt forfalsket. Og University of East Anglia har erklært at det ikke står noe i disse som tyder på at forskning gjort ved CRU ikke holder høy kvalitet.

Likevel har CRUs leder Phil Jones midlertidig trukket seg fra sin stilling mens det gjennomføres en etterforskning av omstendighetene rundt datainnbruddet.

Kritikk Av forskerne som har fått korrespondansen sin offentliggjort, er det Jones som har fått sterkest kritikk.

Den britiske journalisten og miljøforkjemperen George Monbiot, som avviser at de stjålne e-postene sår tvil rundt klimaforskningen generelt, mener CRU-sjefen bør trekke seg fra stillingen sin for godt.

Årsaken er blant annet at Jones i en e-post gir inntrykk av at han er villig til å bruke tvilsomme metoder for å hindre meningsmotstandere i å komme til orde. I en kommentarartikkel i avisa The Guardian beskriver Monbiot den aktuelle e-posten som «ødeleggende».

Forskeren Kevin Trenberth, som er tilknyttet USAs nasjonale senter for atmosfærisk forskning, mener datainnbruddet hos CRU var et forsøk på å undergrave de internasjonale forhandlingene om en ny klimaavtale. Han peker på at hackerne slo til kort tid før klimatoppmøtet i København.

– Jeg er sikker på at dette ikke er noen tilfeldighet, sa Trenberth da han uttalte seg om datainnbruddet i forrige uke.