Disse menneskene lever allerede på eller nær sultegrensen, sier forskerne bak studien. De kan bli enda hardere rammet, hvis økende havtemperatur og stadig surere vann i havene hemmer fiskenes vekst og hvis sur nedbør gir nedsatt jordbruksproduksjon på land.

— I verste fall vil størrelsen på dyrene og avlingene av planter som brukes til mat, svekkes så mye at det får betydning for matsikkerheten, sier forskeren David Bickford.

— Vi vet ennå ikke hva de langsiktige følgene vil bli, tilføyer han.

Skrumpet

Nesten 45 prosent av artene som forskerne har gransket, og som spenner fra mikroorganismer til store rovdyr, har i løpet av noen generasjoner «skrumpet» i størrelse. Årsaken kan være økende temperaturer og endring i nedbørsmønsteret, blir det sagt.

Studien er laget av David Bickford og Jennifer Sheridan ved Singapores nasjonale universitet, og ble lagt fram i helgen. Tidligere har forskere hevdet at klimaendringene har ført til store endringer i det såkalte habitatmønsteret, som viser hvile områder en art holder til i.

Forskerne mener at den utviklingen de nå ser, kan sammenlignes med endringer som fant sted for rundt 55 millioner år siden. Den gang sank bestandene av biller, bier, edderkopper, maur og veps med 50 til 75 prosent i løpet av en periode på noen tusen år.

Raskere

Men dagens globale oppvarming skjer langt raskere enn datidens endring i klimaet, sier forskerne videre. De tilføyer at reduksjonen i plantearters størrelse er overraskende, fordi økt innhold av karbondioksid i atmosfæren var ventet å gjøre plantene større.

— Små individer kan få sine sjanser til å overleve styrket når temperaturene stiger. Tørke kan føre til at artenes avkom i gjennomsnitt blir mindre, heter det i studien som ble offentliggjort i fagtidsskriftet Nature Climate Change mandag.

Men trusselen mot matsikkerheten kommer ikke bare fra klimaendringer. Overfiske har bidratt til at fisken som tas, stadig blir mindre, noe som truer en livsviktig kilde til protein for minst en milliard mennesker verden over. (©NTB)