Forsikringsgiganter melder seg nå på i kampen mot utslipp av drivhus-gasser.

Beregningene av naturkatastrofenes økonomiske kostnader ble presentert av FNs miljøprogram (UNEP) og reassuranseselskapet Munich Re i New Delhi i går.

De økonomiske tapene i kjølvannet av naturkatastrofene, som i all hovedsak er utløst av ekstreme værforhold, beløper seg i årets ni første måneder til drøyt 425 milliarder kroner, men vil trolig passere 530 milliarder innen årets utløp.

Europa har fått den hardeste medfarten, målt i økonomiske tap. Den ødeleggende flommen i august kostet myndigheter og private formidable 225 milliarder. Den europeiske forsikringsbransjen kalkulerer med en regning på rundt 45 milliarder kroner. Flommen som oversvømmet Praha og andre byer var den verste på 150 år. Ikke bare var de materielle ødeleggelsene formidable. Over 100 mennesker mistet dessuten livet.

Tar opp kampen

Sjefen for FNs miljøprogram, Klaus Toepfer, er ikke i tvil om at naturkatastrofene er knyttet til klimaendring, og at disse værforandringene skyldes menneskeskapte utslipp av drivhusgasser som CO2.

— Verden står overfor økt forekomst av ekstreme værforhold lik dem vi har opplevd i år. Det vil påvirke vår tilværelse på mange felt. Og ingen vil bli hardere rammet enn de aller fattigste i verden, sa Toepfer under presentasjonen i den indiske hovedstaden i går.

Der er regjeringsmedlemmer fra over 100 land samlet for å drøfte Kyoto-avtalens fremdrift og tiltak som er påkrevd for å nå klimaprotokollens målsettinger.

Europas ledende forsikringsselskaper er nå så bekymret over den globale oppvarmingen at de vil bruke sine finansielle muskler til å presse myndigheter og store oljeselskaper til å redusere utslippene av klimagasser, melder BBC.

- Truer verdensøkonomien

Over 300 finansinstitusjoner stiller seg også bak en rapport som fastslår at den globale oppvarmingen er i ferd med å bli en «alvorlig trussel mot verdensøkonomien». Selskapene ser ingen grunn til å betvile de alarmerende konklusjonene fra FNs klimapanel, som fastslår at endringene i vær- og temperaturforhold er menneskeskapte.

I løpet av det neste tiåret vil den årlige kostnaden av oppvarmingen nå astronomiske 150 milliarder dollar (rundt 1135 milliarder kroner).

— Den økende hyppighet av alvorlige klimahendelser er ikke bare en trussel mot den sosiale stabilitet i mange land, men har også potensial til å bringe forsikringsselskaper til konkursens rand, advarer UNEP.

500 katastrofer

Det har vært over 500 naturkatastrofer hittil i år, ifølge FN-organisasjonen. De har tatt tusenvis av menneskeliv, gjort hundretusenvis hjemløse og påvirket hverdagen til millioner av andre rundt om på kloden.

— Klimaendringene vil i fremtiden påføre både samfunn og økonomier stor skade, mener Thomas Loster fra reassuranseselskapet Munich Re, som samarbeider med UNEP for å kartlegge naturkatastrofenes omfang og kostnader.

De verste klimaødeleggelsene vil ramme den tredje verden, særlig land som Bangladesh og asiatiske storbyer som eksempelvis Mumbai (Bombay), spår eksperter.

Rapporten fra FNs miljøprogram fastslår at beløpene som forsikringsselskapene må utbetale, blir omtrent fordoblet hvert tiår.

Rekken av naturkatastrofer så langt i 2002 er skremmende lang. Her er noen av de verste:

*** Europa:** Ødeleggelsene etter oversvømmelsene i august vil påføre forsikringsselskapene tap på rundt 45 milliarder kroner.

*** Kina:** Uvær og flom tok livet av 500 mennesker i sentrale og vestlige deler av Kina. 1,5 millioner hjem rasert eller påført store skader. Enorme ødeleggelser i jordbruket og infrastruktur. De økonomiske kostnadene er beregnet til 25 milliarder kroner.

*** USA:** Tornadoer og stormer herjet i flere stater i april/mai. Tusenvis av hjem ble rasert. Kostnad: 7,5 milliarder kroner, forsikringsselskapene må ta 85 prosent av tapene.

*** Russland/Dagestan:** Over 60.000 boliger skadet eller ødelagt av flom og jordras. 340 landsbyer hardt rammet. 117 døde og de økonomiske tapene anslått til 3,5 milliarder kroner.

*** Indonesia:** Flom og jordras ødela 100.000 hus og tok livet av rundt 150 mennesker i januar og februar.

*** Tyskland/Storbritannia:** Vinterstormen «Anna» forårsaket skader på bygninger og infrastruktur. Ødeleggelsene beregnet til 3,7 milliarder kroner. Forsikringstap: 1,5 milliarder kr.

Det er ekstreme nedbørsmengder som forårsaker de fleste katastrofene. Flommer har i år skapt mer død, nød og ruin enn stormer, jordskjelv og andre naturkatastrofer, heter det i UNEP-rapporten.