Et av de hardest rammede landene, vil bli India, som vil få store problemer med uttørkede kornavlinger. Disse dystre prognosene la leder av FNs klimapanel, Robert Watson, fram tirsdag. Verdens fremste klimaforskere er enige om én ting: — Klimaforandringen skjer, og vi kan ikke forklare den med naturlige årsaker alene. Watson sa klimaendringene er uunngåelige. - De fleste mennesker vil bli negativt berørt, særlig de fattige i utviklingslandene. Det vil særlig berøre tilgangen på vann, mat, helse og kan gjøre titalls millioner til flyktninger, oppsummerte Watson. Svikt i avlingene En ny studie som ble lagt fram på Global Change Open Science Conference i Amsterdam, viser at titalls utviklingsland, anført av India, kan komme til å oppleve dramatisk svikt i kornhøsten om 80 år, på grunn av uttørket jordsmonn. Konferansen finner sted en knapp uke før verdens land møtes i Bonn for å se om det er mulig å redde Kyoto-avtalen som vil redusere utslippene av klimaskadelige gasser. Vitenskapsmennene i FNs Klimapanel, IPCC, hadde bare forakt til overs for USAs avvisning av avtalen. Bush stiller spørsmål ved holdbarheten i meldingene om klimaendring, og synes det er urettferdig at den rike verden skal ta det tyngste løftet. Øker hvert minutt Vitenskapsmennene er oppgitt. - Bevisene foreligger for at den globale klimaforandringen er virkelig, at den er alvorlig og at den øker hvert minutt, sa Oran Young, professor ved miljøstudier ved Dartmouth College i New Hampshire. Mannen som skal lede forhandlingene i Bonn 16.-27. juli, den nederlandske miljøvernministeren Jan Pronk, innrømmet at støtten til Kyoto-avtalen er i ferd med å svikte i viktige land som Australia og Canada. Japan derimot er villig til å strekke seg lenger enn langt for å få med USA. I praksis død Kyotoavtalen forplikter 38 industriland til å redusere utslippene av CO2 og fem andre klimagasser med i gjennomsnitt 5,2 prosent i forhold til nivået i 1990, og dette skal skje innen tidsrammen 2008-2012. Vitenskapsmenn sier at dette er svært forsiktige tiltak som bare vil forsinke oppvarmingen av kloden, ikke stanse eller reversere den. De fleste er redd for at hvis man føyer USA vil det sinke kampen mot klimaendring med mange år. Men ikke alle mener det. Young mener USAs motstand gjør at Kyoto-avtalen i praksis er død og at der på tide å tenke på en enklere og mer vidtfavnende politikk.

TØRKE: FNs sjokkrapport varsler klimaforandringer, tørke og sult for særlig de fattigste landende. USA vil fremdeles ikke godta Kyoto-avtalen.