— Selv om det er en utvannet Kyoto-avtale som kommer ut fra forhandlingene i Bonn, er det bedre enn at prosessen stopper helt opp. Derfor er miljøvernorganisasjonene i det store og hele positive til det forhandlingsresultatet som foreligger, sier lederen i Natur og Ungdom, Elin Boasson, som har vært til stede i Bonn under klimaforhandlingene. Fra Haag til Bonn Konkret har det handlet om hvilke tiltak som skal settes i verk for å oppnå målene i Kyoto-avtalen. Denne avtalen ble inngått mellom alle verdens land oppunder jul i 1997. I Kyoto ble landene enige om mål for arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser, først og fremst kulldioksid, CO2.Denne gang handlet forhandlingene om hvordan avtalen fra Kyoto skulle settes ut i livet. Disse forhandlingene startet i Haag i Nederland sist høst, men endte uten resultat på grunn av stor uenighet mellom EU og USA. Enighet uten USA Senere skar det seg enda mer, da USAs nye president, George W. Bush, forkynte at USA ikke ville godkjenne Kyoto-avtalen. Den ville bli for kostbar for USAs industri.Det er egentlig en forlenging av Haag-forhandlingene som har funnet sted i Bonn. Og denne gangen har partene lykkes å komme til enighet uten at USA har deltatt. Tysklands miljøvernminister Jürgen Trittin roste i formiddag sluttresultatet som en seier for Det europeiske fellesskap. Unntak for Japan Men enigheten satt langt inne. Mot slutten strandet nesten avtalen på regelen om straffetiltak for land som ikke greier å oppfylle klimamålene i Kyoto-avtalen, og om avtalen skal være juridisk bindende. Det var særlig Japan som satte seg på bakbena. Avtalen ble reddet ved at Japan fikk unntak fra regelen om at Kyoto-avtalen skal være juridisk bindende. Reduserte utslippsmål Ellers er det på mange måter en utvannet Kyoto-avtale som leveres videre fra forhandlingsmøtet i Bonn. Elin Boasson fra Natur og Ungdom påpeker at det samlede målet for reduksjon av klimagasser nå i praksis er redusert fra 5 prosent til rundt regnet 2 prosent. Grunnlaget det regnes ut fra, er utslippene i 1990, og målet skal nåes innen 2012.- Grunnen til dette, er de store fradragsmulighetene industrilandene har fått gjennom tilvekst av skog, som binder opp store mengder CO2. For Japan betyr dette at landet kan øke sine utslipp av CO2 med 1 prosent i stedet for å måtte redusere utslippene med 6 prosent, sier Elin Boasson til Bergens Tidende.- På den annen side er det positivt at det ikke ble gitt fradragsmuligheter for atomkraftverk, sier Elin Boasson.