Alt fra trekkfugler til tropiske arter er truet, men det er fortsatt ikke for sent å stanse utviklingen, konkluderer WWF i en rapport som legges fram på FNs klimatoppmøte i Nairobi i dag.

Tilstanden for verdens fugler er en advarsel, på samme måte som man tidligere brukte kanarifugler for å påvise farlig gass i britiske kullgruver, mener Verdens Naturfond.

— Fuglene viser at det stadig varmere klimaet har satt i gang en kjede av hendelser i verdens økosystemer, slår WWF fast.

Rapporten mener at det foreligger håndfaste beviser for at klimaendringer alt har påvirket fuglelivet, blant annet ved at trekkfugler ikke lengre migrerer.

I Canada når myggbestanden toppen stadig tidligere på våren, noe fuglene ennå ikke har lært seg.

I Nederland har bestanden av svarthvite fluesnappere av samme grunn minket med 90 prosent de siste 20 årene.

Fortsatt ukontrollerte endringer kan innebære at inntil 72 prosent av verdens fuglearter står i fare for å dø ut, slår rapporten fast.

REUTERS