LARS MARTIN HJORTHOL, NTBGenève/Trondheim

Selv om klimaendringene vil få negative konsekvenser for de aller fleste land, vil fattige utviklingsland rammes såpass hardt at kløfta mellom rike og fattige land vil øke. Utviklingslandene har langt mindre muligheter til å tilpasse seg et endret klima, og det skal små endringer til før jordbruket svekkes dramatisk, skriver klimapanelet.

Europa har større muligheter til å tilpasse seg, men middelhavslandene kan regne med mer tørke. Den viktigste skadevirkningen i andre deler av Europa vil trolig være økt flomfare.

Kystområder over hele verden er særlig flomutsatt, både på grunn av økt havnivå og oversvømte elver som resultat av mer nedbør. Klimapanelet regner også med økt utbredelse av sykdommer som smitter via insekter, som malaria og denguefeber.

Ny klimarapport Rapporten som ble lagt fram mandag, er del to av klimapanelets tredje hovedrapport, og tar for seg virkninger av klimaendringene for mennesker, økonomi og natur. Den er skrevet av 183 eksperter og ble gjennomgått av utsendinger fra 100 land på et møte i Genève før helgen.

Den første delrapporten, som oppsummerte hva slags klimaendringer vi kan vente oss, ble lagt fram i januar. Del tre, som tar for seg tiltak for å begrense utslippene av klimagasser og redusere skadevirkningene av klimaendringer, legges fram i mars. Delrapportene fra de tre hovedgruppene skal sys sammen til en hovedrapport i London i september. Rapportene fra FNs klimapanel danner det vitenskapelige grunnlaget for de internasjonale klimaforhandlingene.

Matproduksjon Klimapanelet regner med en temperaturøkning på 1,4 til 5,8 grader i løpet av hundreåret. Det vil gi økt nedbør enkelte steder, og mer tørke i andre områder. Havnivået vil stige med opp til 88 centimeter, noe som særlig vil ramme lavtliggende kystområder og små øystater.

Det mest dramatiske resultatet kan bli redusert matproduksjon i de mest sårbare landene, noe som øker faren for sult i de fattigste og mest jordbruksavhengige landene. I enkelte områder i Nord-Europa og Nord-Amerika kan moderate temperaturøkninger gi økt matproduksjon, men det er ikke nok til å oppveie reduksjonene lenger sør. Matvareprisene på verdensmarkedet vil derfor trolig øke.