En firedel av alle dyre— og plantearter på kloden kan bli utryddet innen 2050 som følge av global oppvarming, hevder ny rapport.

Omfanget av den økologiske katastrofen kloden står overfor skal ha sjokkert forskerne som deltok i prosjektet, melder britiske medier.

100-doblet

Antallet dyrearter og plantearter som er i fare for å bli utryddet, er 100-doblet som følge av den globale oppvarmingen, slår forskerne fast..

Biologiprofessor Chris Thomas ved Universitet i Leeds er hovedansvarlig for rapporten. 15 vitenskapsmenn- og kvinner fra fire kontinenter har deltatt i prosjektet, og konklusjonene ble i går publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

— Resultatene er svært skremmende. Over en million plante- og dyrearter kan bli utryddet. Det kan bli like ille som da dinosaurene ble utslettet for 65 millioner år siden, sier professor Thomas til avisen The Guardian.

Blant artene som snart kan forsvinne fra det biologiske mangfoldet er alt fra spektakulære ørnearter og øgler til sommerfugler, småkryp og tusenvis av plante- og treslag.

FN maner til handling

FN kommenterte rapporten med å understreke betydningen av Kyoto-protokollen, og dens forpliktelser til I-landene om å få redusert klimagassutslippene fra biltrafikk, industri og andre kilder.

Men for mange dyr- og plantetyper er det allerede for sent. Ti prosent av tapene er unngåelige på grunn av klimagassene som alt er sluppet ut i atmosfæren.

— Våre estimater gjelder bare frem til 2050. I perioden videre frem mot 2100 vil klimaet på jorden trolig være varmere enn det har vært på 10 millioner år. For så lenge siden eksisterte ikke mange av de artene som nå finnes på jorden, skriver professor Chris Thomas i The Guardian.

Sårbare fugler

Blant funnene er at 60 prosent av de truete artene i den store Kruger-nasjonalparken i Sør-Afrika kan forsvinne. På den brasilianske savannen kan opp mot 70 prosent av treslagene bukke under, mange av disse eksisterer ingen andre steder i verden. Australierne må si farvel til 200 sommerfuglarter. Listen er nesten uendelig lang.

Europa er kontinentet som blir minst rammet, men også her vil effektene bli merkbare i naturen. For eksempel kan en firedel av fugleartene bli utryddet, deriblant toppmeisen.

Arter som lever i fjellområder har størst sjanse til å overleve, fordi de kan flytte lenger opp i høyden. Verst er det i flatere områder som Brasil, Mexico og Australia.

Det ble ikke gjort undersøkelser i Norge i forbindelse med studien. Ifølge Direktoratet for naturforvaltning er 3000 av 15.000 vurderte arter her i landet på den nasjonale rødlisten. Av disse er knapt 300 arter ført opp som direkte truet.

Den internasjonale undersøkelsen er den største noensinne. Forskergruppen studerte seks forskjellige regioner med rikt biologisk mangfold. De brukte dataprogrammer for å simulere hvordan 1103 arter av planter, pattedyr, krypdyr, frosker, sommerfugler og andre virvelløse dyr kommer til å bli påvirket av temperatur- og klimaforandringer.

Forskerne mener politisk handling likevel kan redde mange dyre- og plantearter fra å lide samme skjebne som dinosaurene. Første bud er å få satt Kyoto-avtalen ut i livet, påpeker Thomas.