I samtalene med president Vladimir Putin i St. Petersburg lørdag ettermiddag blir klima et av hovedpunktene. Klimabeskjeden til den russiske presidenten er at de har mye å gjøre.

Lekkasjer

– Bare ved å stanse lekkasjer fra gassrørledninger og å slutte med avbrenning av overskuddsgass fra oljefelt, kan russerne redusere sine klimagassutslipp med 8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er mer enn de samlede norske utslippene, sier Stoltenberg foran møtet med Putin på Verdens økonomiske forum i St. Petersburg.

Det internasjonale forumet er Putins sommerutgave av det prestisjefylte Davos-møtet som hver vinter samler beslutningstakere og toppene i internasjonalt næringsliv.

Isbryter

Lørdag morgen startet Jens Stoltenberg sitt offisielle program med å besøke norske og russiske forskere på den russiske isbryteren Krasnin. I gjennomgangen av det norsk-russiske forskningssamarbeidet i polare strøk fikk Stoltenberg presentert alarmerende utsikter for den polare havisen.

I løpet av dette århundret vil iskappen rundt Nordpolen være borte om sommeren og redusert med 20 prosent om vinteren, var prognosen fra direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt.

Varsellampe

– Utviklingen i polarområdene er det sterkeste uttrykket for klimautfordringene verden står overfor. Varsellampene blinker når isen smelter, sier Stoltenberg.

Han har under sitt opphold i Russland flere ganger lagt vekt på at det er i nordområdene mulighetene for et strategisk samarbeid om energi, miljø og ressursforvaltning er størst. Det er også i nord at klimaendringene kommer først og med størst styrke.

Autoritet

Stoltenberg mener han med autoritet kan fremme sitt klimabudskap til Putin, og kreve at Russland kan gjøre en sterk tilleggsinnsats i å redusere klimautslipp.

– Når Norge har påtatt seg verdens mest ambisiøse klimamål, kan jeg stå i enhver internasjonal forsamling og overfor enhver statsleder og si fra til dem, sier Stoltenberg.