Mannen hang etter det ene beinet godt over midten på det 60 meter høye tårnet, mens han ropte at han ville dø. Politi, brannvesen og ambulansefolk kom til og sperret av området under ham, slik at ingen andre skulle bli skadd hvis mannen gjorde alvor av trusselen.

– Han kravlet opp i tårnet klokken 12.05 mandag, og han kravlet ned igjen krlokken 12.45. Vi sperret naturligvis av denne delen av parken, og fikk tilkalt politiet, sa Tivolis informasjonssjef Stine Lolk til København-avisen Ekstra Bladet.

Mannen snakket kurdisk, men politiet fikk heldigvis tilkalt en betjent som behersker dette språket, og politimannen greide å snakke tårnklatreren til fornuft. Til slutt klatret han ned og ble tatt imot av brannfolkenes sterke armer.

Brannfolkene hadde da nettopp gjort seg klare til å klatre opp etter ham. Mannen ble sendt til sykehus for sjekk og så til avhør hos politiet, der han forklarte at det var personlige problemer som hadde fått ham til å klatre opp i Det gyldne tårn.