Citigroup hevdet at retten i New York måtte avvise søksmålet blant annet fordi tapene skjedde i Norge, og papirene var laget i London, utstedt av selskaper i Irland og Frankrike og registrert på børs i Irland.

Men dommer Victor Morreno avviste tirsdag Citigroups krav, melder nyhetsbyrået Reuters.

Sju av de åtte Terra-kommunene har sammen med konkursboet i Terra Securities saksøkt den amerikanske banken for minst 200 millioner dollar.

Avviser anklagene

Bakgrunnen for søksmålet er den såkalte Terra-saken der åtte norske kraftkommuner lånte penger med sikkerhet i framtidige kraftinntekter og investerte pengene i obligasjoner gjennom meglerfirmaet Terra Securities.

Meglerfirmaet Terra-Securities ble slått konkurs etter kraftig verdifall på obligasjonene, og boet etter Terra Securities og sju av kommunene gikk til sak mot Citigroup, som utstedte obligasjonene.

— Vi avviser på sterkeste at vi har gjort noe galt, sier en talskvinne for Citigroup i en kommentar til dommer Morrenos avgjørelse, som kun tar stilling til om søksmålet kan prøves i New York.

- Ekstrem risiko

Citigroup blir beskyldt for å ha løyet om risikoen på obligasjonene, og dermed forårsaket et tap på over 115 millioner dollar.

Ifølge søksmålet fra Terra og de sju kommunene markedsførte Citigroup obligasjonene som «sikre og konservative investeringer», mens de virkeligheten var «ekstremt risikofylte», skriver nyhetsbyrået Bloomberg.

Etter noen måneder raste verdien av obligasjonene, Terra gikk konkurs og kommunene ble tvunget til å kutte i overføringene til skoler, bibliotek, sykehus og sosiale tjenester, heter det i søksmålet fra Terra Securities og de sju kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik.

- Svært viktig

— Dette er en svært viktig beslutning fordi den slår fast retten utenlandske saksøkere har til å gå til søksmål mot Citigroup i New York for skadevirkningene av uredelige obligasjoner som ble markedsført utenlands, men som stammer fra New York, sier advokat Marc Kasowitz ved firmaet Kasowitz Benson Torres & Friedman, som er hyret inn av Terra Securities og kommunene.

Det er foreløpig ikke kjent når saken kommer opp i Southern District Court i New York.