Det viser en meningsmåling Opinion har gjort for Bergens Tidende og Aftenposten. Åtte av ti nordmenn mener at det var riktig av Norge ikke støtte beslutningen om å gå til krig.

En av ti svarte at det var galt ikke å støtte USA og Storbritannia. Bare en av ti hadde i går ettermiddag ikke gjort seg opp noen mening om hvordan Norge burde stille seg. Målingen bekrefter også at det er et tydelig flertall i folket mot militære aksjoner mot Irak. Seks av ti er imot krigen. Bare to av ti nordmenn støtter USAs president George Bush krigserklæring mot Saddam Hussein. På dette spørsmålet er imidlertid «vet ikke»-prosenten noe større. 17 prosent svarer at de ikke har noen mening.

Målingen er landsomfattende og 800 personer er med i utvalget. Den ble sin helhet tatt opp i går etter at den amerikanske presidenten hadde holdt sin tale i amerikanske fjernsyn.

De som var med ble spurt om hvorvidt de støtter USAs og Storbritannias beslutning om å sette i verk militære aksjoner mot Irak dersom ikke Saddam Hussein forlater Irak innen 48 timer, og om det var riktig eller galt av Norge ikke å støtte militære aksjoner.

Kvinnene klarest

Målingene viser at det er flest krigsmotstandere blant kvinnene. Syv av ti kvinner som var med i målingen, fordømmer krigserklæringen.

Det er klart flertall mot krig i alle aldersgrupper. Men krigsmotstanden er størst i aldersgruppen mellom 45 og 60 år. Storparten av 60— og 70-årenes Vietnamkrigs-motstanderne befinner seg jo i denne aldersgruppen. Blant dem over 60 er krigsmotstanden noe svakere en gjennomsnittet ellers i befolkningen.

Bakgrunnsmaterialet bekrefter også at det bare er blant Fremskrittsparti-velgerne det er flertall for å støtte krigen. Blant SV-velgerne er det svært langt mellom krigstilhengerne. Men noen få finnes blant dem som har svart. I Høyre og Arbeiderpartiet er det også færre krigsmotstandere enn gjennomsnittet. Og blant Kristelig Folkeparti-velgerne er det usedvanlig stor usikkerhet.

Lojale KrFere

Men til gjengjeld er KrF velgerne nesten 100 prosent lojale mot regjeringens beslutning om ikke å støtte de militære aksjonene. Ni av ti KrF-sympatisører har svart at de støtter den norske beslutningen. Det er bare i SV lojaliteten er større. Valgforsker Frank Aarebrot er ikke særlig overrasket over tendensen i målingen.

— Den bekrefter hva vi har sett i demonstrasjoner og tidligere målinger de siste ukene.

Krigsmotstanden er som i mange andre europeiske land meget stor. Målingene viser også at den amerikanske ambassadørens budskap til det norske folk i forrige uke har prellet av som vann på gåsa, sier Aarebrot.