Dette er den største grunnlovsreformen i Tyskland siden den nåværende forfatningen ble vedtatt i 1949, skrev nyhetsbyrået DPA torsdag. Etter årelang dragkamp ble politikerne i slutten av juni og begynnelsen av juli enige om reformene.

Disse svekker Forbundsrådet, som er den tyske nasjonalforsamlingens førstekammer eller «overhus», og består av representanter for de 16 delstatene. Forbundsrådet får blant annet mindre muligheter til å stanse lover vedtatt i annetkammeret Forbundsdagen.

Tidligere har Forbundsrådet ved en rekke anledninger blokkert regjeringens forslag til nye lover, når opposisjonen har hatt flertall i førstekammeret. Andelen lover som krever Forbundsrådets tilslutning, blir nå senket fra 60 til mellom 30 og 40 prosent.

Forbundsrådet skal også få mindre myndighet i saker som angår lover om offentlige tjenester og lønnsspørsmål i offentlig sektor. Samtidig pålegges delstatene et større ansvar for å bidra til budsjettbalanse på det nasjonale plan.