Avtalen baner veien for at forbundskansler Angela Merkel kan danne en ny tysk regjering neste uke, en måneds tid etter at de konservative og de høyreliberale vant valget til ny Forbundsdag.

Fordi det høyreliberale FDP gjorde et brakvalg, kunne Merkel bytte ut den fire år gamle storkoalisjonen med sosialdemokratene SDP med en såkalt svartgul sentrumhøyreallianse.

– Vi har kommet fram til enighet, og det er en god dag for Tyskland, sa den påtroppende transportministeren Peter Ramsauer, en av lederne i CSU, søsterpartiet til Merkels CDU i Bayern, etter at avtalen var klar natt til lørdag.

Omstridt skattekutt

Forhandlingene fortsatte til langt på natt før det ble enighet om det vanskeligste spørsmålet – hvordan forene løftet om skattereduksjon med løftet om å redusere budsjettunderskuddet, som har skutt i været på grunn av stimuleringstiltakene mot finanskrisen og sviktende skatteinngang.

Det er særlig FDP som ønsket betydelige skattenedsettelser, mens Merkel mente at økonomien ennå ikke er robust nok til at det er riktig å prioritere redusert skatt foran stimuleringstiltak.

Det neoliberale FDP, som ledes av Guido Westerwelle, gikk til valg med et løfte om 35 milliarder euro i skattekutt, kombinert med store nedskjæringer på budsjettet.

Men Merkel lovte ikke mer enn 15 milliarder euro. Hun er også var for protester fra Tysklands mektige fagbevegelse om nedskjæringene blir for store.

Fortsatt atomkraft

På andre områder var det lettere for de to partiene å bli enige.

Til stor irritasjon for miljøbevegelsen er de enige om å omgjøre vedtaket fra 2000 om å stenge de atomkraftverkene innen 2020. I stedet vil de forlenge livet til flere av dem.

De er også enige om generelle retningslinjer for en overhaling av helsesystemet, mens detaljene skal utarbeides av en komité som skal nedsettes.

I løpet av forhandlingene er partiene også blitt enige om fordelingen av ministerpostene.

Som ventet blir Westerwelle utenriksminister og visekansler, men mer uventet var det at CDU-veteranen Wolfgang Schäuble blir finansminister.

Hardt rammet av krisen

Tyskland ble hardere rammet av den globale finanskrisen enn de fleste andre land. BNP ventes å synke med 5 prosent i år, men det er tegn til at landet nå er på vei ut av krisen. Veksten neste år er beregnet til 1,2 prosent.

Men statsfinansene er sterkt forstyrret som følge av krisen. Regjeringen iverksatte tidligere i år to enorme stimuleringspakker på 80 milliarder euro, og betaler nå titalls milliarder euro i renter på lånene som måtte tas opp.

I tillegg kommer økende trygdeutgifter som følge av økende arbeidsløshet, samtidig som skatteinntektene er redusert.

Dermed bruker regjeringen 50 milliarder euro mer enn det som kommer inn, og EU-reglene om at budsjettunderskuddet skal være på maksimalt 3 prosent av BNP er solid brutt.