Tirsdag meldte Tysklands sjefforhandler, Otto Lambsdorff, at det ikke lenger finnes juridiske hindringer som kan stoppe utbetalingene. Tyske firmaer, som sammen med den tyske stat bidrar til erstatningsfondet, har krevd at fremtidige søksmål droppes før de vil utbetale pengene.

Mandag avviste en amerikansk dommer en rekke krav fra ofre som ikke var fornøyde med den inngåtte avtalen. Det finnes ennå cirka ti saker i domstolene, men de henlegges etter alt å dømme innen neste mandag.

NTB