De siste retningslinjene i den nye loven ble godkjent av regjeringen for litt over en uke siden. En regjeringsoppnevnt komité har nå fått i oppgave å kontrollere at barmhjertighetsdrapene på dødssyke pasienter skjer i henhold til regelverket. Den møtes for første gang tirsdag for å godkjenne skjemaet som leger må fylle ut hver gang de gir dødshjelp. Loven ble vedtatt med 86 mot 51 stemmer i parlamentet i mai, noe som førte til kraftige reaksjoner fra den katolske kirken. Ifølge en meningsmåling er 72 prosent av Belgias befolkning enig i loven under visse betingelser.

(NTB)