JAN TYSTAD

I morgen skal forsvarsminister Hoon forklare seg, og torsdag skal statsministeren selv bli spurt ut offentlig i Lord Huttons Kelly-høring. Våpeninspektør David Kelly var kilden for en omstridt BBC-rapport om at regjeringen hadde «spritet opp» etterretningsinformasjon om Iraks kjemiske våpen. Kellys navn ble offentliggjort i begynnelsen av juli. To uker senere ble han funnet død etter å ha tatt sitt eget liv.

Den radikale britiske arbeiderpartipolitikeren Jeremy Corbyn summerte i går opp situasjonen slik:

— Jo lenger høringen varer, jo flere e-post-meldinger vil bli offentliggjort og jo flere dokumenter vil bli kjent for allmennheten.

Corbin kaller Hutton-.høringen, «Tony Blairs Watergate».

Avslørende dokumenter

Dette er ingen høring som mediene har skapt. Lord Hutton ble utnevnt av regjeringen, og lorden har vist seg uvanlig selvstendig. I helgen ble 900 dokumenter på 9000 sider, noen av dem hemmeligstemplede, sendt ut over høringens websider. Alle kan lese hvilke dokumenter og e-post-meldinger som er blitt sendt. Dette er dokumenter som for noen måneder siden ville blitt stemplet hemmelig i 30 år.

Selv om fjernsynet ikke har adgang til Lord Huttons høringer, er de åpne for publikum og mediene, og det som skjer blir referert. Blair kan ha opprettet en høringsinstans som vil avsløre at regjeringens beslutninger om Irak-krigen var så tvilsomme at den taper all tillit.

Sommerens samtaleemne

Søndag hadde Sunday Telegraph en meningsmåling som viste at to tredjedeler av de spurte og 62 prosent av Labour-velgerne følte seg lurt av regjeringen når det gjelder Irak-krigen.

Majoritet (55 prosent) ga regjeringen skylden for dr. Kellys død og 52 prosent mente forsvarsminister Geoff Hoon må bli avsatt. Bare en tredjedel mente at statsminister Tony Blair bør gå av nå.

Flere meningsmålinger har vist den samme tendens de siste ukene. Bakgrunnen for våpeneksperten David Kellys død og all debatten om regjeringens Irak-politikk er ikke noe pressen finner på; dette er blitt sommerens store samtaleemne blant briter flest. Man går ikke i et selskap uten at noen kommer inn på Hutton-høringen og har meninger om hvem som har mest skyld. De fleste bebreider regjeringens medlemmer og statsministerens viktigste pressetalsmann, Alastair Campbell som allerede har antydet at han ønsker å gå av når høringsresultatet offentliggjøres i løpet av høsten.

En finger med

Blant de 900 dokumentene som er offentliggjort, er det flere som viser at statsminister Tony Blair hadde en finger med i de fleste viktige avgjørelser. Blair ønsket å «sprite opp» etterretningsdokumentene. Han ønsket en høyere temperatur for å skremme folk til å tro på krigspropagandaen.

Blair ba spesielt om at Iraks atomvåpenkapasitet skulle justeres. I en epost fra Alastair Campbell til formannen for Den forenede etterretningskomité (Joint Intelligence Committee), John Scarlett, anbefales det en viss omskriving.

Den opprinnelige versjon lød: «Etter at sanksjonene oppheves, vil Irak trenge minst fem år for å kunne produsere atomvåpen. Hvis Irak fikk tilstrekkelig med fissil (spaltbart) materiale fra utlandet, ville det ta minst to år for å kunne produsere et slikt våpen».

Blairs pressetalsmann Campbell skriver i sitt forslag:

«Både han (Blair) og jeg er bekymret over den måten dere tar for dere atomvåpenspørsmålet, spesielt i paragraf 18. Kan vi ikke endre tidspunktene til «radiologiske innretninger» i løpet av måneder og en atombombe i løpet av et til to år med hjelp (fra utlandet), fem år uten hjelp».

Det går helt klart frem at Alastair Campbell og Tony Blair ønsket en mer skremmende rapport om Iraks atomvåpenkapasitet. Da Campbell forklarte seg for Hutton-høringen i forrige uke, sa han: - Jeg forsøkte ikke å tilføye noe, eller trekke fra noe under hele prosessen.

Hans forklaring skurrer litt.

To spørsmål

Statsminister Tony Blair vil utvilsomt bli bedt om å forklare sin rolle når det gjelder offentliggjøring av våpeneksperten dr. Kellys navn. Mye tyder på at det var statsministeren selv som ønsket at dr. Kelly skulle tvinges til å stille opp og forklare seg foran tv-kameraene i utenrikskomiteen. Kelly ble satt under sterkt press, til tross for at de øverste embetsmennene i forsvarsdepartementet hadde advart mot å sette ham under slikt offentlig press. Var det Blair som insisterte på å bruke Kelly som en syndebukk?

Blair må også forklare hvorfor etterretningsrapportene ble spritet opp, og om han hadde ansvar for dette. Han brukte i sine taler påstanden om at Irak kunne angripe med masseødeleggelsesvåpen i løpet av 45 minutter. Han brukte også andre argumenter, som har vist seg å være feilaktige, for eksempel at Irak hadde kjøpte uran i Niger, underforstått for å bruke det til å lage atomvåpen.

Hvem lekker?

Kellys enke, Janice Kelly, skal forklare seg neste mandag, men hun har allerede bedt lord Hutton finne ut hvem det er i regjeringen eller departementene som stadig lekker rykter om dr. Kelly.

Det begynte med at en av statsminister Blairs pressetalsmenn, Tom Kelly, kalte dr. Kelly en «Walter Mitty» (bløffmaker, skrøneforteller). Han måtte be om unnskyldning for den påstanden. Litt senere offentliggjorte The Independent en påstand om at dr. Kelly hadde vært under politietterforskning for å ha snakket med pressen. Hvem satte ut dette ryktet? Spør enken i en epost til Lord Hutton.

Tony Blair bør bli spurt om han sto bak kampanjen for å sverte den avdøde våpeneksperten. Regjeringen hevdet først at dr. Kelly var en «underordnet tjenestemann», mens han i virkeligheten var Storbritannias fremste ekspert på bakteriologiske og kjemiske våpen i Irak. Han hadde, ifølge departementets sjefer, lov til å informere pressefolk. Kelly hadde neppe vært under politietterforskning for dette før han møtte BBC-journalisten Andrew Gilligan og hevdet at det var regjeringen som overdrev bevisst ved å endre etterretningsrapporter.

Om den radikale britiske arbeiderpartipolitikeren Jeremy Corbyn får rett, at dette er Blairs Watergate, gjenstår å se. Høringen kan imidlertid resultere i så sterk kritikk at opposisjonen i Labour vil se seg tjent med en ny leder og statsminister.

PLAYMAKER? Var det Tony Blair som sto bak kampanjen for å sverte den avdøde våpeneksperten David Kelly? <br/>ARKIVFOTO: MATT DUNHAM, REUTERS