— Mayo har allerede satt ut den såkalte jet-pumpen som skal blåse vekk sand og leire fra vraket. Etter planen skal de teste den ut et stykke fra vraket tirsdag kveld, opplyser informasjonsansvarlig Einar Skorgen til NTB.Arbeidet med å renske opp rundt vraket skal begynne onsdag morgen. Mannskapet om bord på DSND Mayo vil først fjerne masse som har lagt seg oppå ubåten, før de graver ut rundt baugen. Der skal de feste en sag som må ankres fast til bunnen før baugpartiet, der torpedoene sitter, kan sages av.Det er for tiden ingen dykkere nede ved vraket, og hele operasjonen fjernstyres fra overflaten.

PÅ PLASS: DSND Mayo avsluttet tirsdag kartleggingen av vraket av ubåten Kursk, og startet arbeidet med å fjerne sand og leire før baugen kan sages av.
FOTO: SCANPIX/AP