Dette skriver avisa Los Angeles Times, som søndag presenterte fersk statistikk fra Iraks helsedepartement. Tallet viser antall drepte som er registrert ved likhus og sykehus i Irak siden invasjonen.

Nettsiden Iraq Body Count opererer med et tall mellom 38.500 og 43.000. Siden drives av en gruppe frivillige som baserer tellingen på rapporter i mediene.

Man regner med store mørketall. I kaoset etter invasjonen, da det ikke fantes fungerende myndigheter i landet, er det sannsynlig at mange ble drept uten å bli registrert.

Usikker registrering

Også senere har registreringen vært mangelfull på grunn av vold og dårlig infrastruktur i flere regioner. De fleste registrerte er sivile, men myndighetene tar forbehold om at enkelte politifolk, soldater og opprørere sannsynligvis er inkludert, skriver Los Angeles Times.

I forhold til folketall vil tallet tilsvare at svimlende 570.000 sivile amerikanere ble drept i løpet av de siste tre årene.

USA har på sin side vært tilbakeholdne med å gi noe tall på sivile drepte i Irak. I fjor anslo president George W. Bush at omkring 30.000 sivile irakere er blitt drept som følge av invasjonen og den påfølgende volden i landet.

Planlegger tilbaketrekking

Siden invasjonen har i overkant av 2.500 soldater fra USA blitt drept i Irak, og ifølge avisa The New York Times har USAs øverstkommanderende i Irak George Casey lagt fram planer for en drastisk reduksjon av USAs styrke i landet.

Planen skal ha blitt presentert nylig på en intern brifing i Pentagon, og vil ifølge anonyme regjeringskilder innebære at antall amerikanske soldater mer enn halveres innen utgangen av 2007, skriver The New York Times.

Antall kampbrigader skal ifølge kildene kuttes til fem-seks, mot 14 brigader i dag, og antall amerikanske soldater i landet kan falle fra 127.000 i dag til rundt 100.000 allerede i høst.

Forsoningsplan

Iraks statsminister Nuri al-Maliki la søndag fram en nasjonal forsoningsplan for det voldsherjede landet. Målet er ifølge Maliki å «endre det stygge bildet av livet i Irak,» men hvordan dette skal gjøres, er høyst uklart.

I hovedsak er forsoningsplanen i tråd med regjeringsplattformen Maliki presenterte i mai, skriver nyhetsbyrået Reuters, som betegner planen som et utvannet dokument uten særlig kontroversielt innhold.

Forsoningsplanen har vært gjenstand for intense forhandlinger mellom de mange ulike politiske grupperingene som vil ha sitt å si om hvordan irakerne skal kunne leve i fred med hverandre.

Amnesti

Maliki lovet blant annet amnesti for mistenkte opprørere som blir holdt fanget, men som ikke har deltatt i kriminelle handlinger og terrorvirksomhet. De med «blod på hendene» må imidlertid straffes.

– Vi tilbyr fred til dem som ønsker forsoning og vil være med på å bygge landet. Men vi vil vise fasthet for å beskytte folket mot dem som insisterer på aggresjon, sa Maliki da han presenterte planen for Iraks nasjonalforsamling søndag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Maliki understreket også at de utenlandske styrkene i landet må respektere menneskerettighetene.

MANGE DREPTE: Brannmenn forsøker å slukke en brann i en butikk i handledistriktet al-Shorja i Iraks hovedstad Bagdad. Minst tre personer ble drept og sju såret da en bombe eksploderte i veikanten utenfor butikken søndag.
NAMIR NOOR-ELDEEN